Kvalitetspolicy

Vår verksamhet ska präglas av ett medvetet och organiserat kvalitetsarbete. Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder, detta ska uppnås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet i rätt tid. För oss innebär kundfokus att förstå och tillfredställa kunders behov samt att överträffa deras förväntningar. I kvalitetsarbetet ingår att uppfylla kraven, enligt SS-EN ISO/IEC 17020, för vår ackrediterade verksamhet.

Vi strävar efter att:

  • Ha ett konsekvent arbetssätt genom hela organisationen.
  • Kontinuerligt arbeta för att uppfylla kvalitetsmål och andra krav.
  • Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
  • Fortlöpande följa upp hur nöjda våra kunder är med utförda tjänster, produkter och vår tillgänglighet.

Kristianstad 2008-09-01

Fredrik Skanse VD.